1) Kako prepoznati PP zavese sa validnom certifikacijomzakonske regulative

Namenjeno: svim učesnicima na projektima koji imaju dodira sa protivpožarnom bravarijom i zaštitom od požara

Protivpožarne zavese su relativno nov proizvod u našem regionu. Kad kažem region, prvenstveno mislim na zemlje bivše ex-Jugoslavije, izuzev Slovenije.Na pojedinim tržištima je taj proizvod prisutan već neko vreme, a neka tržišta se tek sada susreću sa protivpožarnim zavesama.

S obzirom da se u praksi susrećemo sa dosta problema, prvenstveno pojavom PP zavesa koje nemaju validnu certifikaciju po evropskim normama, odlučili smo napraviti mali serijal vezano za pravilno atestiranje, certifikaciju i na čega bi trebalo obratiti pažnju prilikom izbora PP zavesa.

Ovaj put bih da skrenem pažnju kada se traži da PP zavesa pored integriteta i radijacije, ima i toplotnu izolovanost ili EI klasifikaciju po EN 13501-2.

PP zavesa se atestira po EN 1634-1 i EN 1363-1 i mora se atestirati kao samostalan proizvod. Nije dozvoljeno atestiranje sa nekim drugim sistemima radi dobijanja E, EW ili EI klasifikacije.

S obzirom da je tržiše Balkana pogodno tlo za razne proizvode sa sumnjivim certifikatima, ovim putem objavljujem stav Radne grupe za građevinske proizvode Evropskog komiteta sa sednice održane 12.06.2019.godine, a koji je obligatoran za sve zemlje članice EU, kao i one koje se u svojim zakonima i pravilnicima pozivaju na evropske norme EN 1634-1, EN 1363-1, EN 13501-2 ili EN 16034. Stručnim tumačenjem evropskih normi, stav Radne grupe je da protivpožarna zavesa koja se prilikom atestiranja izlaže plamenu samo sa jedne strane dok se sa druge strane poliva vodom, nije ispitana u skladu sa evropskim normama EN 1634-1 i EN 1363-1 i ne može biti klasificirana po EN 13501-2.

PAŽNJA: PRILIKOM PROJEKTOVANJA ILI PRE NEGO POTVRDITE PORUDŽBINU I UPLATITE AVANS, OBAVEZNO TRAŽITE ATESTE NA UVID ILI BAR KLASIFIKACIONE IZVEŠTAJE I OBRATITE PAŽNJU ŠTA U NJIMA PIŠE.

Posebno obratite pažnju na broj izloženih strana (mora biti obostrano) i da li je PP zavesa polivana vodom za vreme ispitivanja.