KGG protivpozarne zavese

Tekstilna fleksibilna protivdimna barijera TFR

Fleksibilna protivdimna barijera TFR

Prema EN 12101-1

Sistemi

Dimna barijera Typ TFR je dostupna kao fleksibilna protivdimna barijera sa  i bez  bočnih vođica.
Raspon temperature: D=600°C ili DH=1100°C (prema EN 12101-1)
EC deklaracija o usaglašenosti: 0757-CPD-287-11-001
Klasifikacije:
D30 / D60 / D90 / D120, D(A)
DH30 / DH60 / DH90 / DH120, DH(A)

Inovativno

Široki spektar sistema – spektar sistema čak i preko 60 m
Sloboda u dizajnu – dobra integracija  kada se radi o arhitektonskoj formi, shodno tome su pogodne za dizajn i integraciju za velike otvorene prostore. Opravdano nosi naziv „nevidljiva zaštita od požara“.
Mala težina – samo oko 25 kg/lfm širine otvora
Zauzima malo prostora, funkcionalna sloboda – idealna za dograđivanja (npr. zaštita spomenika kulture)
Zatvranje – vertikalno, horizontalno i ugaono
Gradnja – u slučaju požara ne postoji mogućnost širenja istog
Površina – vidljivi delovi su mogući u boji ili od čelika visokog kvaliteta (inox)

Funkcija

U otvorenom stanju osovina se nalazi u kućištu od pocinkovanog čeličnog lima, na gornjoj strani otvora koji je potrebno zatvoriti.

Osovina se nalazi u otvorenoj poziciji putem  spojnog magneta. Uz pomoć krajnje šine zatvara se sistem preko svoje sopstvene težine po principu „Gravity Fail Safe“.

U slučaju prekida električne energije od 2 do 5 sekundi, zavesa se automatski spušta.

Upravljanje

Mikroprocesorno upravljačko upravljanje motorom (više u oblasti tehnike)

Opciono
– ručni prekidač
– fotoćelije za detekciju prepreka
– sigurnosna kontaktna lajsna
– uređaj za davanje signala
– funkcija za otvaranje u hitnim slučajevima
– detektor za dim
– dodatna baterija (UPS)
– bezpotencijalni napon

Cilj
Osiguravanje evakuacionog puta i zaštita ljudi i životinja od dima i vatre, kao i ciljno odvođenje i sprečavanje širenja dima u slučaju požara.

grafika1

 

Spasiti ljudske živote kroz bezdimne spasilačke puteve.

grafika2

 

Osigurati sigurno gašenje požara.

grafika3

 

Sprečiti širenje dima.

grafika4

 

Dim ciljno voditi.

grafika5

 

Smanjiti rizik zagrevanja zgrada i komponenti.